Riaditeľské voľno pre žiakov 6. až 9. ročníka dňa 20. 11. 2019

Vážení rodičia,

dňa 20. 11. 2019 je žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno  z dôvodu celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka.

Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie podľa rozvrhu hodín. ŠKD prebieha riadne podľa rozvrhu.