KARNEVAL prváci a druháci

Dnes bol úžasný karneval!
Prvý polrok školského roka sme oslávili v 1. a 2. ročníku fašiangovým spôsobom.
Keďže naši žiaci dostali na 1. hodine veľmi úspešné vysvedčenia za ich prácu, tak sme to oslávili karnevalom. Nebol to obyčajný karneval, pretože sme si na ňom aj zasúťažili v rôznych balónových disciplínach, zatancovali a zaspievali na super hudbu od uja DJ, poobdivovali sme všetky kostými a masky ale aj  pochutili na maškrtkách z domu.
Záver dňa sa niesol v čitateľsko-matematickom kvíze, ktorí pripravili prváci druhákom. Overili sme si vzájomne svoje vedomosti a zistili sme, že vysvedčenia sú právom také dobre.
Spracovala: PaedDr. L. Korfantová