Organizácia vyučovania dňa 8. januára 2020

Vážení rodičia,

dňa 8. januára 2020 začneme nový kalendárny rok svätou omšou o 8. 30 hod. v kostole Božieho milosrdenstva. Po svätej omši vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín.