Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11. februára 2020 sa na 1. stupni našej ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Tak ako každý rok súťažili  víťazi triednych kôl, žiaci  2. – 4. ročníka.
Obecenstvo  bolo zaujaté počúvaním zaujímavých príbehov, prednášaním básní a veršovaných rozprávok.
Umelecký zážitok si odnášali okrem starších žiakov aj naši prváci, ktorí odmenili všetkých veľkým a srdečným potleskom.
Poézia 
1. miesto:  Luciana Pavlíková, 4.A
2. miesto:  Charlotte Vaverčáková, 2.B
3. miesto: Karolína Kopčová, 3.B
Próza 
1. miesto:  Agáta Saitz, 3.B
2. miesto:  Daniel Korfant, 4.B
3. miesto: Radka Hoksová, 4.B
Víťazom srdečne blahoželáme.
Spracovala : Mgr. Martina Barcziová
Foto: Mgr. Andrea Nagyová

Album