Deň v maskách

Fašiangy aj nás tretiakov a štvrtákov vytiahli z bežných školských dní, a tak sme sa ráno pred vyučovaním premenili na rozprávkové postavy, rôzne zvieratká, vysnívané povolania, akčných hrdinov, športovcov a iné zaujímavé a kreatívne masky.
Aj naše pani učiteľky boli v prestrojení a tak vyučovanie prebehlo v uvoľnenej a vtipnej atmosfére a zakončilo pohostením v triedach, a chodbovým karnevalom plnom tanca, spevu a súťaží. Tancovali na detské aj známe hity a podľa interaktívnych videí opakovali najrozličnejšie známe i neznáme krokové variácie, čo im veľmi išlo.
Pri súťažných disciplínach si vyskúšali nielen svoju pohotovosť, koncentráciu, ale aj schopnosť čo najrýchlejšie zjesť určený počet minipiškótiek, či ukázať svoju vrtkosť a ohybnosť pri tanci “limbo”, teda tanečnom podliezaní lana. Najúspešnejší súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou.
Po ukončení zábavy bolo všetkým smutno, že nepokračujeme v maskách aj na ďalší deň a tak sa tešíme, že sa tak ako teraz “v prestrojení” uvidíme budúci rok.
Spracovala: Mgr. Michaela Takáčová