Medzinárodný deň materinského jazyka na 1.stupni ZŠ

V týchto posledných zimných dňoch sme sa s Osmijankom a žiakmi 1.B vybrali na besedu do knižnice. Ako kolektív sme sa zapojili do Osmijankovej literárnej záhrady, tak sme mu boli ukázať našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka Zuzka nám pri tejto príležitosti priblížila tvorbu slovenských spisovateľov, ktorých knihy majú doma ešte aj naši starí rodičia. Veľmi sa nám páčila kniha od Kristy Bendovej – Varila myšička kašičku, ktorej  básničky, riekanky a rozpočítavanky sme si v našej ľubozvučnej slovenčine pripomenuli.
Spracovala: PaedDr. L. Korfantová
Foto: PaedDr. L. Korfantová

Album