Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy – 27.2.2020

Budúci prváci  prišli v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, starších aj mladších súrodencov. Navštívili priestory a niektoré triedy našej školy,  mohli si vyskúšať aktivity, ktoré im pani učiteľky pripravili. Cez zaujímavé úlohy – tangramy, naše zmysly, rozprávky a matematické všeličo sa s lístočkom označeným pečiatkami dostali až do cieľa.
Za odmenu si šikovní predškoláci domov odnášali chutné jablko a školský časopis 1. stupňa ZŠ – Jabĺčko.
Dúfame, že sa u nás všetkým páčilo a tešíme sa na stretnutie pri zápise do 1. ročníka.
Spracovala : Mgr. Martina Barcziová