Otvorenie školy 1. júna 2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov:

Prevádzka školy bude v čase od 7:00 – 16:00 hod.

Príchod žiakov 1.-4. ročníka je od 7:00 – 8:15 hod a žiakov 5. ročníka od 8:15 – 8:40 hod.

Vstup do ZŠ bude cez hlavný vchod a pre triedy 3.B, 4.A a 4.B cez zadný vchod ( bývalá Haliganda)

Žiaci musia mať rúško, dezinfekčný gél, hygienické vreckovky a v pondelok 1.6.2020 aj Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Príloha-2

Vstup rodičov a iných cudzích osôb do budovy školy je zakázaný.

Pre žiakov odporúčame športové oblečenie, pretože v prípade priaznivého počasia sa bude veľa aktivít realizovať v exteriéri.

Žiaci 1. stupňa sa budú učiť do 11:30 hod, žiaci 5. ročníka končia vyučovanie o 12:30 hod. Potom nasleduje obed a pre prihlásených žiakov pobyt v ŠKD.

Prosíme rodičov o uhradenie plného poplatku do ŠKD aj ŠJ.

Žiaci môžu odísť domov z ŠKD do 13:30 hod a od 15:00 do 16:00 hod. V čase od 13:30 – 15:00 hod bude pobyt vonku.

Podrobnejšie informácie nájdete v Prevádzkovom poriadku vydanom na obdobie od 1.6.2020 – 30.6.2020.