Siedmaci online

Napriek neľahkým podmienkam sa pravidlá kvalitného vzdelávania nemenia. Učiteľ má v domácej výučbe svoje možnosti a spôsoby, ako takýto druh vzdelávania riadiť. Všetkým nám ide o tú istú vec, nestratiť u žiakov školské a životné návyky, udržať sa v pokojnom a zdravom stave, aby sme sa na konci „koronavírusového príbehu“ nezbláznili. Žiaci, učitelia i rodičia. Máme za sebou už niekoľko týždňov online vyučovania. Na diaľku sa učia nielen študenti nášho gymnázia, ale aj žiaci základnej školy. Na virtuálnu hodinu slovenčiny sa pravidelne pripájajú aj naši siedmaci.