Organizácia vyučovania na záver školského roka

Ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu bude ukončenie školského roka pre žiakov 5.- 9. ročníka dňa 26. 6. 2020

Program dňa
 1. Príchod do školy – 8.00
 2. Sv. omša – 8.30 ( Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva-farnosť KVP)
 3. Vyhodnotenie školského roka-odovzdávanie vysvedčení (v škole)
 4. Záver vyučovania – 10.45
 5. Obed pre prihlásených žiakov

Ukončenie školského roka pre žiakov 1.- 4. ročníka dňa 29. 6. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu bude ukončenie školského roka pre žiakov 1.- 4. ročníka dňa 29. 6. 2020

Program dňa
 1. Príchod do školy – 8.00
 2. Sv. omša – 8.30 ( Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva-farnosť KVP)
 3. Vyhodnotenie školského roka-odovzdávanie vysvedčení (v škole)
 4. Záver vyučovania – 10.45
 5. Program v školskom klube detí pre prihlásených žiakov
 6. Obed pre prihlásených žiakov

Po vyučovaní účastníkom letnej akadémie začína program letnej akadémie.