Letná akadémia – 1.týždeň – “Spoznaj Košice”

Po netradičnom polroku, kedy si naši žiaci i učitelia vyskúšali dištančné vzdelávanie, rozhodla sa naša škola dobehnúť deficit sociálneho kontaktu usporiadaním Letnej akadémie 2020. Hneď ako žiaci našej školy dostali vysvedčenie, otvorili sa brány školy znova, aby sa deti mohli vôbec prvý krát na našej škole vyskúšať takýto formát vzdelávania.

Prvý týždeň mal na starosti inkluzívny tím a téma pre tento týždeň bola “Spoznaj Košice”.

Hneď v prvý deň sa deti išli pozrieť na Košice zhora – z Bankova. Deti mali rodné mesto ako na dlani – mohli vidieť každé sídlisko i najdôležitejšie dominanty mesta.

Druhý deň bol venovaný histórii letectva. Prezreli sme si letecké múzeum, návšteva ktorého je neopakovateľným zážitkom.

V stredu sme sa venovali histórii Košíc, predstavili sme si erb a každý si mohol vytvoriť svoj erb, erb svojej rodiny alebo svojej skupiny.

Vo štvrtok sme si predstavili niektoré slávne osobnosti pochádzajúce z nášho mesta, okrem iných Rudolfa Schustera, Igora Libu i Sándora Máraia.

Koľko sme sa naučili a čo sme si zapamätali preveril test, ktorým sme sa zabavili v posledný deň Letnej školy.

Počas tohto týždňa mali deti možnosť spoznať nielen Košice, ale aj vytvoriť nové priateľstvá, utužiť vzťahy so spolužiakmi z iných tried.

Vďaka pani psychologičke Stanke mohol každý lepšie spoznať i sám seba. Deti sa naučili, ako prijať kompliment i ako kompliment dať. Žiaci si písali komplimenty navzájom cez tajnú poštu. Vyskúšať si prácu herca mohli deti cez dramatické hry s Monikou, keď napr. mali jednu vetu povedať v rôznych emóciách. Saška a Katka deti ukázali rôzne kreatívne nápady – napr. ako sa vyrába motýľ.

Počas Letnej školy mali deti možnosť zdokonaliť svoje akrobatické zdatnosti a vyskúšať si parkúr s profesionálnym trénerom.

Na záver sme náš krásny týždeň zavŕšili vytvorením projektu o Košiciach, ktorý sme odprezentovali aj pred pani riaditeľkou. Ona naše vedomosti a snaženie ocenila odovzdaním medailí s názvom- ORIGINÁL KOŠIČAN. Deti sa tešili nielen z medailí, ale aj z dobrého pocitu hodnotne stráveného času. Podľa reakcií pri lúčení môžeme povedať, že tak pre deti, ako aj pre pedagógov to bol týždeň, na ktorý len tak nezabudneme.

Spracovala Mgr. Monika Paľovčíková

foto: Mgr. Monika Paľovčíková