Letná akadémia – 3.týždeň – “Týždeň plný dobrodružstiev”

Tretí, a zároveň posledný týždeň Letnej školy 2020 sa niesol v duchu športových aktivít a kreativity. Hneď v prvý deň sme sa vrátili aj do dávnej minulosti v ZOO v ,,Dinoparku” a inšpirovaní tým, čo sme tam videli, sme vytvorili vernú repliku spinosaura, ktorú budete môcť vidieť v priestoroch školy.

V utorok sme nachodili nemálo kilometrov – od školy cez Bankov až do Čermeľa, kde sme si vyskúšali orientačný beh a výstup na lezeckej stene.

V stredu sme si oddýchli prehliadkou Urbanovej veže a prechádzkou po meste.

Vo štvrtok sme poznávali krásy prírody a exotického hmyzu v botanickej záhrade. Posledný deň letnej školy sme zavŕšili športovými súťažami v škole; futbalom, ale aj kreslením a šitím.

Našou ambíciou pri príprave Letnej školy 2020 bolo dopriať žiakom, po dlhšom prerušení vyučovania, možnosť stráviť čas prázdnin spolu so svojimi spolužiakmi, neformálne si zopakovať učivo, utužiť vzťahy a v neposlednom rade vynahradiť rodičom to, čo dali učiteľom počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Spracovala: Terézia Bariová

foto: Mgr. Janko Kocúrko