Biela pastelka

Vážení rodičia!

V piatok 18.09.2020 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka.

Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pri nácviku samotnej chôdze bielou palicou, pri výučbe  čítania a písania Braillovho písma, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami, optickými a technicky náročnými pomôckami, pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, upratovanie, panie, žehlenie a teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľudom pomáhajú začleniť sa do  bežného života.

Prispieť môžu žiaci a rodičia v našej škole v piatok 18.09.2020.