Druháci opäť v knižnici

Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví.

Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví.

Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte.

Lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte.

Dňa 3. októbra žiaci 2. ročníka navštívili našu školskú knižnicu. Pani knihovníčka pripravila pre našich druhákov zaujímavé knihy plné hádaniek. Svoje bystré hlavičky si potrápili aj tí najšikovnejší. Veríme, že aj takéto pekné aktivity pomôžu dnešným deťom vytvárať si krásny vzťah ku knihám, predsa len nie nadarmo sa hovorí:  ,,Kniha – najlepší priateľ človeka.”

Album

Spracovala p. uč. Mgr. Gabriela Sopková