Osmijanko číta škôlkarom

OSMIJANKO ČÍTA Škôlkarom

Ako sme Vám avizovali, budeme Vám prinášať Osmijankové príbehy a úlohy pre deti našej materskej školy.

Jednou z nich bolo nakresliť obľúbenú slovenskú rozprávku a vložiť ju do prázdnej Osmijankovej kapsy. Kapsa sa postupne plnila krásnymi obrázkovými rozprávkami, a keď už bola celkom plná, Osmijanko sa rozhodol, že deti prekvapí a poteší. Tak ako pred mnohými rokmi čítaval žiakom rozprávky do školského rozhlasu, tak to urobil aj dnes 20. 10. 2020. Na pomoc si prizval kamarátov,  žiakov z 3. A triedy, ktorí radi čítajú. Adelka, Tomáško, Matejko, Natálka a Filipko spolu s Osmijankom, ktorému prepožičiava hlas pani učiteľka Martina Rímska, pripravili rozprávkové prekvapenie O troch prasiatkach. Žiaci sa na čítanie do školského rozhlasu svedomite pripravovali. Svojou usilovnosťou motivovali aj ostatných spolužiakov k podobnému činu.

Čo na to škôlkari? Bolo to pre nich skutočne veľké prekvapenie i potešenie. Nedočkavo sedeli vo veľkých žiackych laviciach s nôžkami hompáľajúcimi vo vzduch a pozorne počúvali, kedy sa z rozhlasu ozve známy hlas priateľa, jeho pozdrav pre všetkých kamarátov, kamarátikov, a tiež sľúbená rozprávka. A neostalo to len pri počúvaní. Keďže Osmijanko rád rieši úlohy, aj teraz si pripravil zopár otázok, aby zistil, či deti nielen dobre počúvali, ale aj porozumeli tomu, čo počuli.

Po rozprávke sa Osmijanko stretol so všetkými škôlkarmi, aby si vypočul detské zážitky z čítania, správne odpovede na otázky a urobil veselé fotky do svojho osmialbumu.

Dnes sme mali čitateľskú premiéru a po úspešnom začiatku veríme, že si to v rozprávkach na pokračovanie  budú môcť vyskúšať aj ostatní žiaci. Ktovie, či sa už teraz medzi nimi nerodí a nerozvíja talent budúceho moderátora J.

S pozdravom Váš kamarát

Osmijanko

a pani učiteľka Martina Rímska