Zoznámte sa s Osmijankom

Naši predškoláci sa s Osmijankom spoznali už začiatkom tohto školského roka aj vďaka školskému programu zameranému na podporu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti.

Teraz by sme radi Osmijanka predstavili aj Vám.

Každý týždeň Osmijanko spolu s pani učiteľkou Maťkou Martinou Rímskou číta rozprávky a zadáva veselé osmiúlohy.

Postupne Vám ich budeme predstavovať.

Náš Osmijanko: