Ako nám chutilo mliečko aj tento rok

V 1. ročníkoch sme okrem rozhovoru o tom, aké výhody pre naše zdravie prináša mlieko a mliečne výrobky si aj vypočuli skúsenosti a zážitky nášho spolužiaka Peťka, ktorý raz bol pri dojení kravičky. Taktiež sme riešili úlohy v pracovnom liste a vyrábali takéto milé papierové kravičky na výtvarnej výchove.

V 2.A okrem mliečnej desiaty, na ktorej si deti pochutnávali, sme sa rozprávali o význame mlieka a nielen kravského. Žiaci sa dozvedeli aj o prínose dojčenia. Veľmi šikovne vyplnili pracovné listy s mliečnou témou a napísali milý odkaz kravičkám ?.

Žiaci 2.B vedia, že mlieko je zdravé a pije sa na celom svete. Na hrnčeky si preto napísali vetu Mlieko je zdravé v 16 cudzích jazykoch.

Aj 2.C sa oslavoval deň mlieka. Spoločne so žiakmi sme si pripomenuli prečo sú mlieko a mliečne výrobky dôležité pre náš rast a vývoj. Žiaci si vyfarbili obrázok a počas prestávky si spolu pochutnali na mliečnej desiate.

V 3.B sme si deň mlieka užili. Najskôr sme si dali spoločné mliečne raňajky. Neskôr sme sa porozprávali o mliečnych výrobkoch a o využití mlieka. Tieto vedomosti sme spísali a nakreslili do farebných papierových hrnčekov.

V 4.A sa deň mlieka nezaobišiel bez šikovných a usilovných rúk ako aj tvorivého myslenia. Žiaci vyrobili kravičku Rysuľu obklopenú množstvom chutných mliečnych výrobkov, na ktorých si aj pochutnali počas prestávok.

” Aj v 4.B triede  sme si na Deň mlieka dali mliečnu desiatu:) Poznáme veľa výrobkov z mlieka , ktoré bežne konzumujeme doma aj v školskej jedálni. Napísali sme si recepty na mliečne nápoje a všetko, čo o mlieku vieme. Svoje zápisky sme vlepili do vyrobených papierových hrnčekov.

Fotky sa vydarili:))”

Album

Spracovali p. uč. 1. stupňa