Manuál Teams – ako nahrávať priradené úlohy

Prinášame ďalší manuál z dielne našich kolegov IKT, ako nahrávať priradené úlohy do Teamsu cez mobil aj cez počítač.

Uvedená aplikácia má slúžiť ako pomôcka pri on-line vzdelávaní.

PriradenéÚlohyCezMobil

PriradenéÚlohyCezPočítač