Požehnanie adventných vencov

Adventné obdobie na našej škole začalo tradične požehnaním adventných vencov cez veľkú prestávku. Naši žiaci prvého stupňa priniesli krásne vence, ktoré náš pán kaplán požehnal a povzbudil nás slovami z listu Rimanom 13: “Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.”
 
Prajeme si prežiť tento adventný čas vo výzbroji svetla. Nech skutky svetla prežiaria akúkoľvek tmu týchto dní a žiarime ako adventné sviece “oblečení v Ježišovi”.

Spracovala: Mgr. Michaela Takáčová