Riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy

Vážení rodičia,

dňa 16. novembra 2020 je žiakom 1. až 9. ročníka základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 18. novembra 2020.

Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 18. novembra 2020 donesú do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete na stránke školy v sekcii Covid alebo v odkaze.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti