Vyhodnotenie Blog / Vlog / Comics súťaže v anglickom jazyku

Takmer všetci žiaci 2.stupňa sa zapojili do novej súťaže v angličtine, prijali výzvu a vyskúšali si, aké je to byť youtuber, bloger alebo tvorca komiksov. Veľa sa pritom naučili, prekonali sami seba, zistili, koľko práce natočenie videa, napísanie komiksu a blogu vyžaduje a mnohí objavili svoj skrytý talentJ. Odborná porota zložená z učiteliek ANJ mala veľmi ťažkú prácu a nakoniec vybrala tieto víťazné práce:

1. kategória: 5. ročník

1. Černáková Ema, 5.A

2. Tenkáč Artur, 5.A

3. Sanislo Tadeáš, 5.B

 

2. kategória: 6. a 7. ročník

1. Společníková Sára, 7.A

2. Lacková Olívia, 6.B

3. Talárovič Patrik, 6.A

 

3. kategória: 8. a 9. ročník

1. Talárovič Tomáš, 8.A

2. Linhartová Katarína, 9.A

3. Liptáková Barbora, 8.B

4. Sikulová Sofia 9.A, Halčišák Dávid, 8.A

Fotogaléria