Vyhodnotenie dotazníka

Milí rodičia,

tak ako počas jarného mimoriadneho prerušenia vyučovania, tak aj teraz sme Vás požiadali o krátke zhodnotenie on-line vzdelávania. Ako nástroj zisťovania spätnej väzby nám opäť poslúžil anonymný dotazník.

Ďakujeme Vám za dôveru, povzbudzujúce slová i konštruktívne podnety.

Cieľovou skupinou boli rodičia II. stupňa ZŠ: 136

Počet odpovedí: 85

Návratnosť odpovedí: 62,5%

Počet otázok spolu: 10

Všetky Vaše odpovede i reakcie sme spracovali a prinášame Vám vyhodnotenie dotazníka.

Veríme, že tak ako na jar nás Vaše podnety posunuli vpred, tak aj teraz budeme pracovať na vylepšení on-line vzdelávania.

Všetky ďalšie podnety nám neváhajte zasielať na adresu: riaditel@gkmke.sk

 

analyza dotaznika on-line vzd. – október 2020

reakcie na podnety-dotazník-spracovanie-oktober 2020