Nové číslo časopisu Čordáčik

Vážení rodičia a milí žiaci!

V mene redakčnej rady školského časopisu Čordáčik Vám chceme zaželať milostiplné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, lásky a pokoja do Vašich rodín. Prijmite od nás darček – online vydanie nášho 1. čísla v školskom roku 2020/2021.

Nové číslo časopisu Čordáčik – online

Pre lepšie čítanie časopisu si nastavte pri otvorení dokumentu v aplikácii  Adobe Reader zobrazenie na dve strany (viď. obrázok).

redakčná rada Čordáčika