Osmijanko medzi nami

Minulý školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko.

Hlavné motto súťaže Čítajúca rodina sa nenudí sa naplnilo doslova a do písmena. Podľa pravidiel súťaže bolo potrebné čítať vybrané knihy a plniť úlohy viažuce sa k prečítanej knihe. Každá úloha pod názvom KAPSIČKA obsahovala dve podúlohy, SEMIENKA.

Začali sme čítať a pracovať na prvej Kapsičke rodinných semienok. Hrali sme sa na detektívov, pátrali sme, čo čítali naši rodičia, poprípade starí rodičia najradšej, keď boli vo veku našich žiakov.  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o čitateľských návykoch a obľúbených knihách členov našej rodiny. V pátraní sme pokračovali ďalej v Kapsičke záhadných semienok. Vyrábali sme kartotéku obyvateľov nášho paneláku. Naši susedia mohli byť vymyslení a to sa žiakom najviac páčilo. Celkom popustili uzdu fantázii, keď kreslili portréty obyvateľov, vymýšľali im mená, priezviská a osobné charakteristiky. K vytvoreniu druhého semienka nás inšpirovala odporúčaná kniha od Moniky Kopmaníkovej Koniec sveta a čo je za ním. Žiaci vyrábali, kreslili, odfotili alebo opísali miesto ich ukrytých pokladov. Aj v tejto úlohe sa deti nebáli fantazírovať. V Kapsičke Vandrovných semienok sme putovali svetom s Budkáčikom a Dubkáčikom od Jozefa Cígera Hronského. Pri pozornom čítaní knihy nám neunikli dobrodružné zážitky prasacích bratov, ktoré sme vyobrazovali do spoločnej Mapy vandrovky a remesiel Budkáčika a Dubkáčika. Niektoré remeslá si vyskúšali aj žiaci v rodinnom kruhu a potom o nich písali. Poniektorí sa pochválili aj vlastnoručným výrobkom. Poslednou našou knihou, ktorú sme čítali bola Osmijanko. Hlavný hrdina knihy, Osmijanko, pripravil pre žiakov a ich rodiny Rodinný Osmitýždeň spoločenských udalostí. Rodiny spolu čítali, hrali spoločenské hry, počúvali rozprávky, robili dobré skutky, založili si rodinnú kroniku, hrali sa na hudobnú kapelu a veselé momenty zachytili v rodinnej fotografii. Ako sami vidíte, čítajúca rodina sa naozaj nikdy nenudí. Pri plnení úloh sme zažívali radosť, nadšenie, zvedavosť z toho, čo bude nasledovať ďalej, ale aj pocit zodpovednosti a dôslednosti za spoločnú prácu. Veľký kus práce urobili žiaci vo svojich rodinách. Nie vždy to bolo ľahké a príjemné. Ale každá dobre vykonaná práca stojí za odmenu. A tá sa nám dostala na konci vyhodnotenia celoslovenských školských prác odbornou porotou z redakcie Osmijanka.

Naši žiaci 3. A triedy získali krásne finálové umiestnenie a patria medzi prvú osmičku Naj čítajúcich, Naj tvorivých, Naj nadšených žiakov, ktorí sa pri čítaní nenudia.

Okrem toho porota špeciálne odmenila nášho spolužiaka Matejka Gardoša za výnimočnú nápaditosť, tvorivosť, kreativitu, ktorú vkladal so svojou rodinou pri tvorení literárnych semienok. Všetci zapojení žiaci boli odmenení nielen diplomom, ale aj vecnými cenami, knihami.

Krásnemu úspechu sme sa potešili a už teraz sa tešíme na 17. ročník Osmijankovej literárnej záhrady.

Spracovala: Mgr. Martina Rímska, PhD.

 

Odkaz z rodín: „Za nás, Šoltésových, to bol čas byť spolu pri spoločnej hre.

Čas sa viac začítať s deťmi. Čas klásť otázky .“ mamka, Lucia Šoltésová

Odkazy žiakov:

Macákovi a Osmijanko

„Naša rodina sa pri tom bavila. Napriek tomu, že to nebolo ľahké, sme sa nedali vyosmičkovať!“ Stelka Macáková

„Celá rodina sme robili Osmijanka. A najkrajšia kapsička bola pre mňa bola kapsička o remeslách. Ja som písala o včelárstve preto, lebo môj dedko je včelár. S pozdravom osmikamarátka Ninka Macáková.“

 

Ferencovi a Osmijanko

„Najviac sa mi páčilo v škole robiť mapu Budkáčika a Dubkáčika. V našej triede to zmenilo veľa, začali sme viac spolupracovať a viac si navzájom pomáhať. V našej rodine to spôsobilo viac tvorivosti a ja som sa naučila krajšie písať, keď som písala remeslo s ockom, mala som veľmi dobrý pocit, lebo som vedela, že v tom nie som sama.