Súťaž MILK-AGRO

Vážení rodičia a milí žiaci!

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 18. ročníka súťaže pre základné a stredné školy s firmou MILK – AGRO, s. r. o. Súťažíme o finančné odmeny a poukážky na nákup ale predovšetkým chceme pomôcť prírode. Zbierajte obaly výrobkov SABI a prineste ich do našej školy. Nezabudnite sa zaregistrovať do knihy evidencie zberov na vrátnici školy. Tento rok sa súťaží v ôsmich kategóriách, pričom pribudla jedna nová.

  1. Kategória A – zber hliníkových viečok SABI
  1. Kategória B – zber použitých Tetrapack obalov SABI
  1. Kategória AB – najlepší zberač / zberačka
  1. Kategória C – výkup viečok a Tetrapack obalov
  1. Kategoria D – najlepší odberateľ produktov MilkAgro
  1. Kategória E – výtvor z obalov výrobkov SABI
  1. Kategória F – pieseň Recykluj a vyhraj, Integrácia
  1. Kategória G – súťaž jednotlivcov na facebooku

Súťaž trvá do 24. mája 2021

Zoznam jednotlivých kategórií aj s podrobnými pravidlami nájdete na stránke:

https://sutaz.milkagro.sk/sk/kategorie/kategoria-a