Prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa

Od 11. januára 2021 sme na našej škole spustili prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa pre rodičov pracujúcich v prvej línii. Škola bola otvorená denne od 7.  hodiny do 16. hodiny popoludní. V dopoludňajších hodinách žiaci pracovali s členkami inkluzívneho tímu a plnohodnotne sa vzdelávali 4 hodiny denne. Obed a popoludňajšiu činnosť zabezpečovali vychovávateľky školského klubu, ktoré sa s deťmi venovali voľno časovým aktivitám. Sme radi, že i takýmto spôsobom mohla škola pomôcť tým, ktorí to potrebovali.      

Spracovala: Mgr. Monika Janková