2 % dane

Milí rodičia, priatelia,

tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa Rodičovská rada pri Základnej škole sv. Košických mučeníkov uchádza o 2 % Vašich daní.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
  Právna forma: nezisková organizácia
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na sekretariát školy.
 7. Môžete nám venovať aj 3% dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. Platia všetky vyššie spomínané body 1.-6.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
  Právna forma: nezisková organizácia
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.4.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo na sekretariát školy.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
  Právna forma: nezisková organizácia
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 35564580
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tu je pre Vás pripravené predvyplnené tlačivo: 2% dane rok 2020 ZŠ.

Tlačivo je k dispozícii aj na vrátnici školy.

 

Budeme radi, ak informáciu sprostredkujete aj svojim známym. Ďakujeme za túto formu pomoci.