Ako sa druháci stali súčasťou spoločenstva včiel a mravcov

Po úspešnom online zvládnutí témy o včelstve a kolónii sme začali ešte hlbšie bádať a skúmať, tvoriť a vyrábať projekty na tému SPOLOČENSTVO VČIEL a SPOLOČENSTVO MRAVCOV.

Mohli sme si vybrať, ktoré spoločenstvo projektovo spracujeme. Bolo už len na nás ako to vymyslíme a fantázii sa medze nekládli. Projekty boli farebné, lepené aj kreslené, dokonca aj plastelínové a 3D.

Niektorí ich prezentovali online a niektorí aj v triedach. Vybrali sme si niečo, čo nás najviac oslovilo a o tom sme rozprávali. Mnohému sme sa naučili. Naši spolužiaci nás aj  slovne ohodnotili a nechýbal aj potlesk. A samozrejme jednotky ?

Môžeme sa pochváliť, že máme v triede aj takých spolužiakov, ktorí sa so včielkami stretávajú aj bližšie, pretože ich príbuzní chovajú včielky a dokonca asistovali pri stáčaní medu.

Obohatenú hodinu mali žiaci 2. B, ktorí mali možnosť privítať na online besede, pani Slezákovú, Aginu mamku, ktorá vie zo života včiel a včelárov naozaj veľa, pretože jej manžel, zasvätil týmto usilovným a múdrym tvorom svoj celý život. Predstavila sa nám vo včelárskej kombinéze aj s ochranným klobúkom, ukázala nám použitú a novú včelársku rukavicu, klieštiky na vyberanie včelej kráľovnej. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, napr. že Medušky sú včielky, ktoré strážia úľ, že včielky rozoznajú geometrické útvary a farby a že do prírody sa obliekame nenápadne, aby si nás včielky nevšímali a nepomýlili s kvetom, či to, že včelie kráľovné si včelári posielajú aj poštou v obálke.

V každom prípade, si všetky tri triedy skúsili bádateľskú činnosť, ktorá si vyžaduje dôkladnú prípravu a čas na spracovanie. Veď posúďte, niekoľko projektov z každej triedy pridávame do albumu.

Album

Spracovali p. uč. druhého ročníka