Krížová cesta očami detí

,,Navzájom si slúžte v láske” …

                                                      Galaťanom  5, 13
Posledné dni pôstneho obdobia sme sa ešte viac spojili s utrpením nášho láskavého spasiteľa a sprevádzali sme ho na jeho i našej krížovej ceste.
Naši žiaci z 3.A, 3.B a 4.B triedy pripravili zamyslenia k jednotlivým zastaveniam, ktoré vychádzali z nášho každodenného života.
Tvorivo a esteticky zobrazili svoje myšlienky v ilustráciách. Premýšľali sme viac nad významom jednotlivých zastavení a to bola hlavná myšlienka.
Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si svojím utrpením dal zmysel nášmu životu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.
Spracovali:  Mgr. Martina Rímska, PhD.
                      Mgr. Martina Barcziová
                      Mgr. Patrícia Vattaiová