Office 365 A3 pre žiakov, študentov a zamestnacov zadarmo!

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti!

Spojená škola sv. Košických mučeníkov poskytuje od 22.3.2021 všetkým žiakom, študentom a zamestnancom bezplatne Office 365 A3. Tento produkt Microsoftu obsahuje najnovšiu verziu Office 365, t. j.  aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher atď. Je dostupná na offline a online použitie.  Office 365 A3 je možné nainštalovať  do 5  počítačov (tabletov, smartfónov) s operačným systémom Windows, Mac alebo Android.

Bezplatný balík Office 365 môžu získať žiaci, študenti a zamestnanci, ktorí si aktivovali školské konto v tvare menopriezvisko@gkmke.sk

Inštaláciu odporúčame vykonať tým študentom, ktorý balík Office nemajú.

Čo sa stane, keď som doštudoval?

Váš prístup do Office 365 prostredníctvom školy po ukončení štúdia končí .  Ak máte Office 365 pre vzdelávanie na našej škole, pred dokončením vášho štúdia, by ste sa mali  uistiť, že ste si preniesli všetky súbory z OneDrive našej školy na osobné úložisko .

Podrobný návod ako nainštalovať a aktivovať balík Office 365 A3

Ak máte problém s inštaláciou Office, tento návod vám ho pomôže vyriešiť: http://aka.ms/office365help.