Slávnosť sv. Jozefa

Pozvánka na on-line slávenie sviatku sv. Jozefa.

Srdečne pozývame do našej školskej kaplnky!