Tvorivé hodiny slovenského jazyka a literatúry

ilustračný obrázok

Aj online vyučovanie môže byť zaujímavé…

Online hodiny slovenčiny a literatúry nám pani učiteľka Molnárová často spestruje rôznymi zaujímavými aktivitami. Na chvíľu sa z nás stanú básnici, spisovatelia či novinári, ktorí sa hrajú so slovami, vytvárajú verše, rýmy, ale aj rôzne príbehy a poviedky. Už vieme, čo je to palindróm, kalambúr, akrostich, kaligram, a aj to, ako ich vytvoriť. Inokedy zas meníme žánre rôznych literárnych diel alebo robíme interview s ich hrdinami. Naučili sme sa význam frazeologizmov a vytvorili sme z nich príbehy.
Tieto hodiny nás bavia, lebo sú zábavné, hravé a tvorivé.
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé výzvy!

Napísala: Barbora Liptáková, 8.B

 

Ukážky žiackych prác:

Akrostich – Mária Kolexová, 8.B

akrostich

Akrostich – Barbora Liptáková, 8.B

akrostich

Kaligram – Ema Koščová, 8.B

kaligram

Príbeh s frazeologizmami – Stella Kouassi, 8.B

Juraj

Jurajova mama opäť kričí: ,,Juraj, máš v izbe Augiášov chliev.“ Juraj však nič neurobil. Bol to veľmi zlý chlapec, vždy niekomu buď ponaprával rebrá, pchal nos do niečoho a to najhoršie, mal veľmi lepkavé prsty. Nikto ho nemal veľmi v láske, lebo sa vždy obracal ako vietor fúka a mal hore nosom dierky.

Samozrejme, doma sa nič nezmenilo, Juraj nepreložil krížom slamy. A tak mu jeho mama vymyslela trest – jednoducho sa s ním nerozprávala, hocičo sa opýtal, neodpovedala. Aj v škole to s ním išlo dolu vodou a padol z kaluže do blata. Juraj neskoro plakal nad rozliatym mliekom a naďalej nič nerobil, možno iba raz za uhorský rok.

 

Príbeh s frazeologizmami – Barbora Liptáková, 8.B

frazeologizmy

Kalambúr – Barbora Liptáková, 8.B

kalambúr