Týždeň v škole

1. 3. 2021 sa na veľkú radosť všetkých, veľkých i malých, otvorili brány našej školy pre žiakov 1. stupňa. Po dlhej dobe sa po chodbách ozýval smiech a vrava. V našej triede sme sa počas tohto týždňa učili, hrali, zabávali, dokonca sme sa zúčastnili online besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Najviac sme sa však tešili, že sme mohli byť spolu a že sme sa mohli vidieť aj so spolužiakmi, ktorí sa na vyučovanie pripojili online zo svojich domovov.

Pozrite sa sami.

Mgr. Martina Lojová, Mgr. Michaela Takáčová