Úspechy s fyzikou

Tomáš Talárovič žiak 8. A sa pod vedením pani učiteľky RNDr. Beáty Gutekovej umiestnil na 1. mieste v okresnom kole Fyzikálnej olympiády. K úspechu blahoželáme.