Formulár – zápis do prvého ročníka

Oznam o priebehu zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/22

Tento rok sa zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/22 koná elektronicky, teda bez fyzickej prítomnosti rodiča/zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa.

Zápis môžete vykonať  vyplnením formulára v čase od 1.04.2021 do 16.04.2021.

Nájdete ho na tomto odkaze: Elektronický formulár na zápis

V prípade, že nemáte možnosť alebo ste nestihli vyplniť elektronický formulár, kontaktujte nás telefonicky na 055/787 34 25 alebo emailom na adrese: renatahalcisakova@gkmke.sk. Tlačivo Vám v dohodnutom čase necháme na vrátnici školy, vyplníte ho perom a obratom doručíte do školy/poštou alebo osobne/, samozrejme pri splnení bezpečnostných opatrení a platných nariadení.

Následne  nás 16.04.2021 a 19.04.2021 v čase od 7.30 do 15.00 hod. kontaktujte telefonicky alebo emailom na vyššie uvedené telefónne číslo, kde si dohodneme prezenčný termín zápisu .

Vzhľadom k sprísneným bezpečnostným opatreniam žiadame zákonných zástupcov o dodržanie všetkých platných nariadení, vrátane povinného respirátora. Počas vypísania/kontroly dokumentov, prosíme rodičov, aby dodržiavali predpísaný 2-metrový odstup. Pri vstupe do školskej jedálne bude pripravený hygienický prostriedok na dezinfekciu rúk ako aj čestné vyhlásenie návštevníka školy, ktoré je potrebné pred samotným vstupom do školy vypísať.

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy

Plagát pdf – Zápis do 1. ročníka 2021