Zvestovanie Pána

Vážení rodičia a milí žiaci!

Pozývame vás na spoločné slávenie sviatku Zvestovania Pána.