Biblická olympiáda

Tomáš Talárovič z 8. A, Mikuláš Slezák  zo 7. A, Agnesa Saitz zo 6. B sa 10. marca 2021 zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. Olympiáda prebiehala elektronicky cez portál onlineolympiady.sk. V celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. K úspech srdečne blahoželáme.