IQ olympiáda na našej škole

diplom IQ olympiáda

Žiaci 2. stupňa našej ZŠ sa v tomto školskom roku pod vedením učiteľov informatiky opäť zapojili do IQ olympiády. 10. ročníka IQ olympiády sa na Slovensku zúčastnilo celkovo 9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií.

Školské kolo je za nami a výsledky sú už známe. Naša škola bola vyhodnotená ako jedna z 15 škôl z celého Slovenska, ktoré majú najvyššie percentuálne zastúpenie detí v olympiáde.  Získali sme pre školu aj odmenu, ktorou je didaktická hra FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe. Žiaci ju môžu používať ako učebnú pomôcku v oblasti finančnej gramotnosti.

hra

Ďakujeme organizátorom za ocenenie aktivity našich žiakov a našim žiakom ďakujeme za účasť v súťaži. Veríme, že aj naďalej budú rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti a aktívne pracovať na svojom zdokonaľovaní.