Letná akadémia – 1.turnus – Krásne umenie – posledné voľné miesta

Vážení rodičia,

po skúsenostiach z predošlých rokov, aj tento rok pre Vaše deti pripravujeme Letnú akadémiu.

Bude sa konať v dvoch termínoch.

1. turnus:

Termín: 1. – 9. júla 2021 

Názov: Krásne umenie 

Personálne obsadenie:  ZUŠ  + inkluzívny tím 

Cieľová skupina:  prioritne pre žiakov od 1.ročníka ZŠ po ukončený 6.ročník ZŠ, kapacita obmedzená 

Štúdium na ZUŠ nie je podmienka 

Náplň činnosti: 

  • Spoznávanie umenia neformálnym spôsobom blízkym mladším deťomkoncerty, besedy.
  • Práca v skupinách – hudobný odbor, výtvarný odbor, dramatický odbor, spev. 
  • Návšteva historickej budovy košického divadla, malej scény, bábkového divadla a divadelných dielní.  
  • Výstup: hymna školy (spev + hudba), vlajka školy (výtvarný o.), videoklip ku hymne (dramatika), tričko, CD, fotografia 

Denný program: 

7:30 – 8:00  príchod žiakov do školy 

8:00 – 10:00  zameranie podľa odborov 

10:00 – 13:00  každý deň prehliadka inej inštitúcie 

13:00 – 14:00 obed v školskej jedálni, oddych 

14:00 – 16:00  zameranie podľa odborov 

 

5. júla 2021 pondelok, sviatok sv. Cyrila a Metodapre záujemcov – spoločný výlet rodičov a detí, autobusom do Jasova. Návšteva kláštora premonštrátovsv. omša v kláštore s orchestrom a sólistami. 

Cena:   

Cena 60 € / dieťa; každý ďalší súrodenec 40 / dieťa lístky na MHD  10ks alebo karta MHD 

Platba v hotovosti na sekretariáte školy.

Záväzná prihláška Prihláška Letná škola 2021 – 1.turnus