Meteorologické prístroje zo siedmackej fyzikálnej dielne

Pomaly je za nami už aj tretí štvrťrok. A hoci sme takmer každý týždeň začínali hodiny fyziky v nádeji, že snáď o týždeň sa už stretneme reálne v škole, nestalo sa. No aj domáce prostredie ponúka veľa možností na realizáciu rôznych zaujímavých fyzikálnych meraní a pozorovaní.

Keďže obsahovou náplňou siedmeho ročníka sú rôzne skupenské premeny, prebiehajúce v prírode okolo nás, a tiež rozvoj schopností spracovania údajov formou tabuliek a grafov, dostali žiaci ako dlhodobú projektovú úlohu postaviť si domácu meteorologickú stanicu, vyrobiť z jednoduchých pomôcok základné prístroje na meranie a potom minimálne päť dní pravidelne merať a pozorovať vybrané javy súvisiace s počasím, ako je napr. rýchlosť vetra, smer vetra, teplota, tlak, vlhkosť vzduchu alebo množstvo zrážok.

Niektorí naši siedmaci sa chopili pridelenej úlohy naozaj ukážkovo. Veď posúďte sami.

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková

Emma Tillerová – domáca meteorologická stanica so smerovou ružicou aj s lapačom nečistôt v ovzduší

Nina Kendrová – meteorologická stanica, ktorej súčasťou je navyše aj zrážkomer

Matúš Lörinc  – meteorologická stanica s tieniacou krabicou na uloženie teplomera

Letícia Kádárová – meteorologická stanica s tieniacou krabicou na teplomer, so smerovou ružicou a s anemometrom

Kristína Ontkocová – smerová ružica

Sára Společníková – smerová ružica na balkóne

Marko Šoffa – na zhotovenie anemometra môže poslúžiť aj vianočná guľa

Ukážka spracovaných výsledkov meteorologického pozorovania.