Prevádzka ZŠ od 26.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA
Od 26. apríla 2021 obnovujeme prevádzku všetkých ročníkov základnej školy.
Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 26. apríla 2021.