Prváci – výskumníci

Náš svet je najlepšie skúmať všetkými zmyslami, o tom niet veru žiadnych pochýb.
Napriek rôznym úskaliam online vyučovania sa naši prváci podujali aj takto na diaľku skúmať svet a prírodné javy pomocou objavovania a projektového vyučovania.
Skúmali priehľadnosť a nepriehľadnosť rôznych materiálov, ako závisí dĺžka tieňa od polohy zdroja svetla. Zostrojovali si kyvadlá, či jednoduché presýpacie hodiny, pomocou ktorých sa snažili odmerať dĺžku trvania rôznych činností.
Nuž presvedčte sa sami a nazrite do fotogalérie na vydarené dielka a projekty, ktoré vznikli najmä počas toho, ako sme sa učili doma.
p. učiteľky 1. ročníka Miška a Maťka