Veľký súboj najbystrejších

Žiaci prvého stupňa sa v zime zapojili do súťaže Všetkovedko, v ktorej si zmerali svoju bystrosť a vedomosti s ostatnými slovenskými deťmi s úlohami zo všetkých vyučovacích predmetov. Na jar prišlo vyhodnotenie súťaže. Všetci naši súťažiaci získali diplomy a malé darčeky, ktoré im budú pripomínať ako sa im v súťaži darilo. Nositeľkou titulu Všetkovedko školy sa stala Miriam Molnárová, z 2. B.

Všetkým blahoželáme!