Hrdinovia FAST aj u nás

Školskú kampaň Hrdinovia FAST pripravilo ministerstvo školstva a sociálnej politiky na Macedónskej univerzite a umožnila ju podpora iniciatívy Angels. Kampaň schvaľuje Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody.
Do tohto projektu pod názvom FAST heroes sa zapojila aj naša škola.
Vďaka tomuto projektu dajú naše aj vaše deti svojim starkým hodnotný dar, ktorý by im mohol jedného dňa zachrániť život.
Projekt je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody. Naším cieľom je naučiť celú rodinu rozpoznať príznaky mozgovej príhody a okamžite volať 112. Aj preto sme zvolili prostriedok, o ktorom sme presvedčení, že má najsilnejší vzdelávací vplyv – vaše deti.
Milión detí s jednou veľkou misou – zachrániť našich starých rodičov.