Literárna čajovňa

literárna čajovňa
Hodiny literatúry nemusia byť nudné,  fixované na prostredie triedy. Vďaka iniciatíve p. riaditeľky a hŕstky učiteliek vznikol v priestore pred knižnicou čitateľský kútik. Využívame ho na hodinách literatúry či na krúžku Knihomoľovanie.

Dnes sme sa v tomto priestore i v knižnici rozhodli urobiť si literárnu čajovňu, ktorá spája príjemné s užitočným. V pokojnej atmosfére, s keksíkom i čajíkom, sme sa ponorili do sveta knižných príbehov. Myslím, že sa to stane tradíciou, pretože žiaci z hodiny odchádzali s túžbou sa sem vrátiť. 🙂

Spracovala: Mgr. Martina Molnárová