Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie

Po dlhom období online vzdelávania sa 26. 4. 2021 žiaci prvého a druhého stupňa vrátili do školských lavíc.  Fotografie tvári žiakov na  obrazovkách nahradili tváre prítomných žiakov na vyučovacích hodinách. Na začiatku sa rozvrh hodín prispôsobil tak, aby bol nástup do školy pokojný.

Tento čas sa stal tiež časom rýchlych zmien v povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na COVID-19.

Vnímame, že sa situácia zlepšuje, ale napriek tomu  žiaci a učitelia pristupujú zodpovedne k dodržiavaniu opatrení zameraných na zamedzenie šírenia COVID-19. Každé ráno prebieha ranný filter meraním teploty a dezinfekciou rúk.

S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi na oblohe sa vracia nádej, že škola zostane miestom stretnutia rovesníkov, miestom bezpečným pre život, miestom inšpirácie.

Povedali po nástupe:

“Mala som obavy, ale tešila som sa na pani učiteľku a na spolužiakov.” Viktória Rychnavská 2. A

“Veľmi som sa tešil na kamarátov a na učenie.  Tešil som sa na to, že sa  budem hrať s kamarátmi.” Rastislav Boldižár 2. A