Svetový deň vyučovania vonku

Svetový deň vyučovania vonku je globálne hnutie, vďaka ktorému je čas vonku súčasťou dňa každého žiaka. Každý rok vedú učitelia deti von, aby sa hrali a učili. Komunitná kampaň “Outdoor Classroom Day” propaguje po celý rok každý deň viac času vonku.

Vyučovanie vonku prináša mnoho výhod nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov – zvýšená pozornosť u žiakov, praktické zručnosti v prírode pomocou svojich zmyslov, efektívna spolupráca v skupinách zlepšuje sociálne zručnosti, vonkajšie prostredie prirodzene inšpiruje žiakov byť fyzicky aktívnejšími a prinajmenšom ich robí zdravšími.

Pýtate sa ako vyzeralo vyučovanie vonku u nás? Takto…

Prváčikovia sa už nevedeli dočkať vyučovania vonku a napriek silnému vetru, ktorý nám občas narobil šarapatu s pomôckami sa nám dopoludnie veľmi vydarilo. Pracovali skupinovo i samostatne s rôznymi prírodninami, ktoré vyhľadávali v teréne a neskôr ich využívali v aktivitách prepájajúcich matematiku, prvouku, výtvarnú výchovu a slovenský jazyk.
V 2.A sa na čerstvom vzduchu dobre počítali príklady z matematiky a nezbedný vietor im listoval v čítanke v článku s názvom O lietajúcom papieri.
Obedňajšie slnko využili žiaci 2.B na tvorenie ekoprojektov. Rýchly vetrík im ich nakoniec odvial do školy, kde na umeleckých dielach budú ešte pracovať. Outdoorové vyučovanie im vytvorilo netradičné podmienky na prácu, ale aj super pracovnú náladu.
Aktivity s časom čakali vo vonkajšom prostredí triedu 4.A. Najskôr si z prírodných materiálov v skupinách vytvorili zaujímavé eko hodiny, ktoré následne prevetrali ich vedomosti prepojené s angličtinou What time is it? Hravo všetko zvládli.
Žiaci tried 3.B a 4.B sa pripravili veľmi turisticky  a dobrodružne. Kvôli nepriaznivému počasiu sa najprv učili v triedach. Tretiaci  si  vytvorili prírodné  prostredie. Posadali a políhali si na deky a vdychovali  vedomosti. Štvrtáci  sa venovali vlastivede a svojim vyhotoveným 3D projektom. Keď sa počasie polepšilo, zobrali si svoje vedomosti do 3D prírody kde objavovali krásy lúčnych kvetov.

Takéto vonkajšie vyučovanie by sa nám veru páčilo!”

pani učiteľky I.stupňa ZŠ