Úprava vyučovania od 31.mája 2021

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od pondelka 31.05.2021 sa Košice nachádzajú v oranžovej farbe COVID automatu a preto prechádzame na nový režim:

Testovanie 9

Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov. Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021.

Telesná výchova

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy je možné bez obmedzení aj v telocvični, s prezliekaním sa v šatniach.

Školská jedáleň

Stravovanie v ŠJ ostáva v nastavenom časovom režime.