Úspech v biologickej olympiáde

Eliška Mária Miliczká zo 6.B s projektom “Pozorovanie vtákov na kŕmidle” vyhrala 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D.  Srdečne blahoželáme.