Úspech v celoslovenskej súťaži

Mimoriadny úspech dosiahli naši žiaci Tomáš Talárovič (8. A) a Sára Bariová (8. A) v 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Tomáš Talárovič za svoju prácu Športové Slovensko získal v tejto prestížnej súťaži Osobitnú cenu poroty a Sáre Bariovej za jej prácu Prosba za slovenský národ porota udelila Čestné uznanie.

Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.